Website cung cấp việc làm thêm số 1 Nhật Bản

Tính năng

Jobs

Đa ngôn ngữ

100,000 người dùng


Tỉnh
Loại công việc
Kĩ năng tiếng Nhật
Từ khoá
{{ job_offer.company_name }}

{{ job_offer.catchphrase }}

{{ job_offer.status_text }}{{ job_offer.japanese_skill_rank_name }}
Lương
Địa điểm