Top

Website cung cấp việc làm thêm số 1 Nhật Bản

Tính năng

{{ total_count }} việc làm cho người nước ngoài

Đa ngôn ngữ

90,000 người dùng

Jobs for foreigners
Multilanguage
Users

Nhà tuyển dụng

Domino
Matsuya

Các công việc đặc biệt

{{ job_offer.catchcopy }}
{{ job_offer.status_text }}{{ job_offer.japanese_skill_rank_name }}

Tên Công ty{{ job_offer.company_name }}
Địa điểm
Lương
Tỉnh
Quận/Thị trấn/Làng
Loại công việc
Kĩ năng tiếng Nhật
Từ khoá

{{ job_offer.catchcopy }}
{{ job_offer.status_text }}{{ job_offer.japanese_skill_rank_name }}

Tên Công ty{{ job_offer.company_name }}
Địa điểm
Lương